U bent hier:

7. Samenwerking met PAV

Zoals in de inleiding duidelijk werd, ligt de focus van dit leerpad op de praktijkvakken. We vertrekken immers vanuit de overtuiging dat de praktijkvakken de plaats bij uitstek vormen om echt impact te kunnen hebben op de geletterdheid van de leerlingen.  In en door de opdrachten in de praktijkvakken ervaren de leerlingen immers veel meer het belang van een goede geletterdheid voor hun latere beroep en worden ze gemotiveerd om hun eigen vaardigheden m.b.t. lezen, schrijven, ict en rekenen op te krikken.

We halen in dit leerpad dus bewust de focus weg van de algemene vakken van het bso, zoals PAV, Nederlands en Wiskunde. Dat betekent niet dat de algemene vakken volledig buiten het bereik van dit project vallen. We kunnen nog veel beter aan de functionele geletterdheid van de leerlingen werken als de leerkrachten algemene vakken en de leerkrachten van de praktijkvakken de handen in elkaar slaan en samenwerken om hetzelfde doel te bereiken.

In deze stap tonen we je een aantal voorbeelden van zo’n samenwerking tussen PAV en praktijk. Bestudeer eerst de opdrachten 7.1, 7.2, 7.3. en 7.4. Bij deze stap is er geen opdracht.

sociale kaart

7.1. Methodes aanleren

Voor het vak Gezond en Wel in de tweede graad van de studierichting Voeding-Verzorging in het bso moeten de leerlingen kunnen werken met de ‘Regionale Sociale Kaart’, een complexe onlinetool dat een overzicht biedt van de verschillende hulpverleningsdiensten per regio.

Om die doelstelling beter te bereiken, leert de leerkracht PAV in les 1 de leerlingen eerst een aantal zoekstrategieën en een methode aan om efficiënt informatie te vinden op het internet. Hij doet dit aan de hand van een thema dat eerder in een les Zorg aan bod kwam.

In les 2 gaan de leerlingen in de les Gezond en Wel aan de slag met de Regionale Sociale Kaart. Ze maken hierbij gebruik van de strategieën en tips die ze in de eerdere les PAV aangeleerd kregen.

authentieke geletterdheidstaken

7.2. Authentieke geletterdheidstaken

Binnen PAV worden algemene vaardigheden, zoals probleemoplossend denken, ict-vaardigheid, taalvaardigheid, rekenvaardigheid, maatschappelijk bewustzijn enzovoort geïntegreerd verworven. Meestal impliceert die geïntegreerde aanpak dat de verschillende vaardigheden aan de hand van een maatschappelijk relevant thema worden uitgediept.

Waarom echter ook niet gaan voor integratie met de beroepspraktijk? Zo zijn er tal van mogelijkheden om de binnen PAV beoogde doelstellingen in te oefenen aan de hand van authentieke functionele geletterdheidstaken, taken die de leerlingen met andere woorden ook in hun stage en bij de uitoefening van hun beroep zullen moeten kunnen vervullen.  Het zal de lessen PAV motiverender en krachtiger maken.

De onderstaande lessenreeks illustreert die visie. Algemene lees—en schrijfvaardigheid wordt er ingeoefend aan de hand van taken die de leerlingen ook zullen moeten vervullen tijdens de stage

stress

7.3. Een thema voorbereiden

In 7.1. toonden we hoe de les PAV de methode voorbereidde die in de opdracht voor de les Gezond en Wel moest worden toegepast.

Het volgende voorbeeld illustreert hoe een les PAV het thema kan voorbereiden dat nadien in de les Gezond en Wel aan bod komt. Die werkwijze versterkt beide vakken. De les PAV is motiverender voor de leerlingen, want de band met hun beroepskeuze is duidelijk. En in de les Gezond en Wel kunnen de leerinhouden rond het thema nadien diepgaander verwerkt worden, want de leerlingen hebben hun voorkennis al geactiveerd en kunnen de nieuwe leerinhouden beter situeren in een ervaringscontext.

Ook in het voorbeeld 75-plussers aan het stuur voor leerlingen van de 3de graad uit het studiegebied personenzorg vertrekt de les PAV vanuit een casus die inhoudelijk kan worden uitgediept in het beroepsgerichte deel van de opleiding.

7.4. Samenwerken in een projectweek

Voor de projectweek 'Go go resto' werken de leerkracht van het vak Maaltijdzorg en de leerkracht van PAV samen met dezelfde werkbundel.

In week 1 worden opdrachten 3 en 4 tijdens de uren van PAV gemaakt: de leerlingen stellen een bestellijst op en leren aan welke eisen een menukaart voldoent.

In week 2 gebeurt opdracht 4, de kostprijsberekening, binnen PAV.

De 2 leerkrachten houden tijdens die weken intensief contact om elkaar te informeren over vorderingen en moeilijkheden. Regelmatig komen ze ook bij elkaars lessen over de vloer zodat hun expertise complementair kan worden ingezet.

Klik HIER voor de bundel.