U bent hier:
leerpad

Leerpad

Met dit leerpad verdiep je je stap voor stap in wat functionele geletterdheid nu eigenlijk is, waarom het belangrijk is om eraan te werken en hoe je werken aan functionele geletterdheid een plek kan geven in je lessen.

Via de linkerbalk kan je de 9 opeenvolgende stappen van het leerpad doorlopen. In elke stap van het leerpad krijg je input over een ander aspect van functionele geletterdheid. Je zal af en toe een stukje theorie moeten doornemen, maar vooral krijg je heel wat goede voorbeelden die je tonen hoe je in de praktijk aan de slag kan met de input. Soms zullen dat video-opnames zijn van lessen, soms zal dat gaan om papieren lesopzetten. 
Elke stap eindigt met een korte opdrachtenreeks waarmee je de input van dat hoofdstuk kan inoefenen.  De laatste stap van het leerpad is een integratieopdracht, waarin je moet aantonen dat je alles wat je doorheen het leerpad hebt geleerd ook kan toepassen op je eigen lessen.

Differentiatie vinden we erg belangrijk. Niet iedereen hoeft dit leerpad op dezelfde wijze te doorlopen. Zo kan je vaak kiezen tussen verschillende good practices, zodat je voorbeelden kan bekijken die het beste aansluiten bij jouw eigen vakgebied. Ook kan je kiezen in welke aspecten je je grondiger wil verdiepen. Binnen de verschillende stappen van het leerpad maken we zo veel mogelijk een onderscheid tussen de basis en de verdieping. Afhankelijk van je eigen interesse (of van wat je lerarenopleider van je verwacht) kan je je dus in bepaalde stappen meer verdiepen dan in andere.