U bent hier:

De effectmeting bij 'Een G-krachtige praktijk'

Aan het project Een G-krachtige praktijk was ook een effectmeting verbonden, om het effect van de innovatie na te gaan op het niveau van de studenten enerzijds en op het niveau van de betrokken lectoren uit de verschillende lerarenopleidingen anderzijds. Hiertoe werd een digitale bevraging afgenomen (pre en post interventie), werden diepte-interviews gedaan en werden de lesplannen van de studenten (pre en post) geanalyseerd met behulp van een door de projectgroep ontwikkelde checklist. Dit onderzoek werd zowel bij de experimentgroep als bij een controlegroep gevoerd.

Hier kan je het verslag van deze effectmeting nalezen: de gestelde onderzoeksvragen, inhoud en timing van het onderzoek, een overzicht van de gebruikte onderzoeksinstrumenten en een bespreking van de resultaten.