U bent hier:

Output

Binnen het project werden 3 producten ontwikkeld.

 • 3.1. De checklist "Een G-krachtige praktijk"
 • 3.2. Het digitaal leerpad
 • 3.3. Het opleidingswerk

Hieronder schetsen we kort wat je van elk product kan verwachten en voor wie het bestemd is.

3.1. Checklist "Een G-krachtige prakijk"

HIER kan je de checklist 'G-krachtige praktijk' raadplegen.

De checklist G-krachtige lespraktijken is bruikbaar voor al wie lespraktijken uitgebreid wil screenen op hun 'geletterdheidsgehalte': in welke mate bevordert een bepaalde lespraktijk de ontwikkeling van functionele geletterdheid bij de leerlingen? Deze checklist is in eerste instantie ontwikkeld voor de screening van G-krachtige lespraktijken in beroepsgerichte/technische vakken (praktijk en theorie), maar ook voor algemene vakken kan de aandacht voor functionele geletterdheid worden nagegaan.

De checklist kan op verschillende manieren ingezet worden:

 • Optimalisering eigen lespraktijken (zowel niveau (toekomstige) leerkracht als lector)
 • Als checklist bij de voorbereiding van een eigen les
 • Als reflectie-instrument bij eigen lespraktijken
 • Coaching collega's
 • Ter ondersteuning van feedback op een lesvoorbereiding
 • Ter ondersteuning van het samen voorbereiden van een les
 • Bij de feedback op een geobserveerde lespraktijk
 • Evaluatie lespraktijken toekomstige leerkrachten
 • Bij de beoordeling van een lesvoorbereiding
 • Bij de beoordeling van een lespraktijk (lesobservatie)
leerpad

3.2. Het digitaal leerpad

Met dit leerpad verdiep je je stap voor stap in wat functionele geletterdheid nu eigenlijk is, waarom het belangrijk is om eraan te werken en hoe je werken aan functionele geletterdheid een plek kan geven in je lessen. Je kan het leerpad raadplegen via knop B in de linkerbalk van de website.

We mikken met dit leerpad in de eerste plaats op de doelgroep van studenten en cursisten van de lerarenopleidingen aan hogescholen (de zogeheten GLO's of geïntegreerde lerarenopleidingen) en aan CVO's (de zogeheten SLO's of specifieke lerarenopleidingen).  Daarnaast is het materiaal ook geschikt voor professionalisering van leerkrachten praktijkvakken en PAV in het werkveld, zowel voor zelfstandige studie als voor navormingstrajecten.

Hoewel het leerpad interessant is voor (toekomstige) leerkrachten van ALLE vakken, richten we ons in eerste instantie toch tot een specifieke groep, namelijk de (toekomstige) leerkrachten van de praktijkvakken in het bso.

In de opeenvolgende stappen van het leerpad krijg je input omtrent diverse aspecten van functionele geletterdheid. Je zal af en toe een stukje theorie moeten doornemen, maar vooral krijg je heel wat goede voorbeelden die je tonen hoe je in de praktijk aan de slag kan met de input. Soms zullen dat video-opnames zijn van lessen, soms zal dat gaan om papieren lesopzetten. 
Elke stap eindigt met een korte opdrachtenreeks waarmee je de input van dat hoofdstuk kan inoefenen.  De laatste stap van het leerpad is een integratieopdracht, waarin je moet aantonen dat je alles wat je doorheen het leerpad hebt geleerd ook kan toepassen op je eigen lessen.

Voor de studenten en cursisten vinden we differentiatie erg belangrijk. Niet iedereen hoeft dit leerpad op dezelfde wijze te doorlopen. Zo kan je als student/cursist vaak kiezen tussen verschillende good practices, zodat je voorbeelden kan bekijken die het beste aansluiten bij jouw eigen vakgebied. Ook niet iedereen hoeft hetzelfde uitdiepingsniveau te bereiken. Binnen de verschillende stappen van het leerpad maken we zo veel mogelijk een onderscheid tussen de basis en de verdieping. Afhankelijk van je eigen interesse (of van wat je lerarenopleider van je verwacht) kan je je dus in bepaalde stappen meer verdiepen dan in andere.

Voor de lerarenopleiders hebben we het leerpad flexibel en generiek opgesteld.  Het leerpad laat je als lerarenopleider toe om voor je lessen didactiek een selectie uit de aangeboden materialen en opdrachten te maken op maat van je doelgroep. De teksten met input en de opdrachten kunnen als hand-outs worden afgedrukt en kunnen geïntegreerd worden in je cursussen didactiek. Bovenal echter is het leerpad zo opgezet dat het door studenten en cursisten zelfstandig verwerkt kan worden en dus ideaal is om gebruikt te worden in trajecten van blended leren of afstandsonderwijs.

3.3. Opleidingswerkboek

Onder deze knop vind je een leidraad en tools om Een G-krachtige praktijk in je lerarenopleiding te integreren. We baseren ons hiervoor op onze ervaringen binnen dit project en binnen het project G-kracht.