U bent hier:
  • home
  • A. Over het project
logo school of education associatie kuleuven

Over het project

Je bevindt je op de website van "Een G-krachtige praktijk", een project dat van 2012-2014 gefinancieerd werd door School of Education. Graag geven we je een woordje uitleg over de titel van het project, het projectteam en de band met het focustraject "G-kracht" van het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven) waarop dit project voortbouwt.

G-Watte?

Een woordje uitleg bij de titel

Allereerst een woordje uitleg bij de misschien raadselachtige titel . De ‘G’ in de titel staat voor ‘Geletterdheid’.  Meer specifiek focussen we ons met dit project op de zogenaamde ‘functionele geletterdheid’. De meest gangbare definitie van het begrip ‘functionele geletterdheid’ luidt:

de competentie om informatie te verwerven, te verwerken en gericht te gebruiken. Dat betekent met taal (lezen en schrijven), cijfers en grafische gegevens kunnen omgaan, m.i.v. digitale informatievaardigheden. Geletterd zijn is belangrijk om zelfstandig te kunnen functioneren in de samenleving en om zich persoonlijk te kunnen ontwikkelen. (Centra voor basiseducatie 2010)

Met een ‘G-krachtige’ les bedoelen we dan ook een les die rijk is aan kansen om aan de functionele geletterdheid van de leerlingen te werken. Met dit project ‘Een G-krachtige praktijk’ richten we ons hiervoor op een specifieke doelgroep binnen het secundair onderwijs én binnen de lerarenopleidingen, namelijk op de praktijkvakken in het bso én vooral de lerarenopleidingen die de studenten voorbereiden op het lesgeven in die praktijkvakken van het bso.

projectmedewerkers

Het projectteam

Met trots stellen we je ons projectteam voor. 'We’, dat zijn 5 instellingen die de handen in elkaar geslagen hebben vanuit een oprechte bekommernis om een innovatiebeweging in verband met geletterdheid op gang te brengen in de lerarenopleidingen en via die weg ook in het onderwijsveld. De KU Leuven is met het Centrum voor Taal en Onderwijs de penvoerende instelling. Daarnaast zetten drie hogescholen en twee centra voor volwassenenonderwijs hun schouders onder dit project, met name de bacheloropleidingen tot leraar secundair onderwijs van KHLeuven, KHLim en GroepT en de specifieke lerarenopleidingen van CVO Limlo en CVO Hik.

Concreet bestond ons projectteam uit:

  • KU Leuven Centrum voor Taal en Onderwijs: Lieve Verheyden  en Greet Goossens
  •  KHLeuven: Anne Decelle en Hilde Wouters
  • GroepT: Mieke Vanbergen en Kristien Coussement
  •  KHLim: Miet Gielkens
  • CVO HIK: Mieke Van de Goor
  • CVO Limlo: Mirko Oberfeld