U bent hier:
logo school of education associatie kuleuven
partners

Welkom

Fijn dat je geïnteresseerd bent in functionele geletterdheid. Via deze website willen we lerarenopleiders én studenten en cursisten van de lerarenopleidingen tools aanreiken om werken aan functionele geletterdheid een plek te geven in hun lessen.

Je bevindt je hier immers op de website van "Een G-krachtige praktijk", een project dat van 2012-2014 gefinancierd werd door School of Education, het expertisenetwerk van de lerarenopleidingen van de Associatie KU Leuven. De penvoerder van het project was het Centrum voor Taal en Onderwijs van KULeuven. De andere partners waren KHLeuven, GroepT, KHLim, CVO HIK en CVO Limlo.

Wat kan je op onze website ontdekken?
Zoals je in de linkerbalk kan zien, zijn er drie grote knoppen.
 

A. Over het project.
Hier kom je meer te weten over het projectteam, het achterliggende theoretische framework, de ontwikkelde producten en de gevolgde projectmethodiek.

B. Leerpad
Dit leerpad begeleidt je stap voor stap doorheen de principes van de functionele geletterdheidsdidactiek. Het is bestemd voor studenten en docenten van lerarenopleidingen, maar kan ook ingezet worden voor professionalisering van leerkrachten in het werkveld.

C. Opleidingswerkboek
Wil jij werken aan functionele geletterdheidsdidactiek ook een plek geven in jouw opleiding? Het opleidingswerkboek toont je een mogelijke strategie die je kan inzetten om deze innovatiebeweging vorm te geven. Ook gaan we in op de valkuilen en hinderpalen die we zelf ondervonden tijdens het project.